Koninklijk Besluit van 08 maart 2015
gepubliceerd op 27 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007082
pub.
27/03/2015
prom.
08/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


8 MAART 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 9;

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, gewijzigd

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^