Koninklijk Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 06 juni 2018

Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018012439
pub.
06/06/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012439

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


8 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 17/2, § 2, en artikel 18, §§ 1 en 2;

Gelet op de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van gasdistributie- installaties, artikel 2;

Gelet op het koninklijk van 31 mei 2016 betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;

Op de voordracht van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De ambtenaren van de Algemene Directie Energie en de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van wie de namen volgen, worden belast met: - het opsporen en vaststellen van de overtredingen; - de administratieve controle op de naleving van de bepalingen; van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van gasdistributie-installaties en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wetten : Algemene Directie Energie : * Mevr. N. MAHIEU, Directeur-generaal a.i.; * De heer M. JANSSEN, Adviseur; * De heer B. HEYLEN, Adviseur waarnemend; * De heer F. VANVUCHELEN, Attaché;

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid : * Mevr. S. VIART, Adviseur waarnemend; * Mevr. M. HERMAN, Attaché; * Mevr. C. WATERLOT, Technisch deskundige; * Mevr. V. CLOS, Technisch deskundige; * Mevr. J. BOTTE, Technisch deskundige ; * Mevr. C. PAROTTE, Technisch deskundige ; * Mevr. F. SERVAIS, technisch assistent ; * De heer T. GOOSSENS, Adviseur; * De heer O. VRANCKX, Attaché; * De heer N. HOUBART, Attaché; * De heer Y. MUNDERE NDEKO, Attaché; * De heer B. BREUER, Attaché; * De heer H. SAOU, Attaché; * De heer X. GOISSE, Attaché; * De heer D. BETCHE, Attaché * De heer M. DELPORTE, Attaché; * De heer L. LELIEVRE, Attaché; * De heer R. HOUTTEKIER, Technisch deskundige; * De heer R. MIDAVAINE, Technisch deskundige; * De heer S. LAGNEAU, Technisch deskundige; * De heer A. GEORGE, Technisch deskundige; * De heer G. MANDELAIRE, Technisch deskundige; * De heer C. COLLET, Technisch deskundige; * De heer M. POLLET, Technisch deskundige; * De heer B. MICLOTTE, Technisch deskundige; * De heer P. MATTART, Technisch assistent.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 31 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, Leefmilieud en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^