Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 23 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers ingericht door het Provinciaal Instituut voor Opleiding van de Provincie Luxemburg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013647
pub.
23/10/2017
prom.
08/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013647

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers ingericht door het Provinciaal Instituut voor Opleiding van de Provincie Luxemburg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 op de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 6ter, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1994, gewijzigd bij de wet van 14 januari 2002, hernummerd bij de wet van 9 juli 2004 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers, artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum ingericht door de vereniging zonder winstoogmerk "Centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers de la Province de Luxembourg";

Gelet op het advies van de gezondheidsinspecteur bevoegd voor de Provincie Luxemburg, uitgebracht op 24 juli 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op ;

Overwegende de erkenningsaanvraag van 15 februari 2017 vanwege de Gouverneur van de Provincie Luxemburg, O. Schmitz, de Directeur-Generaal van de Provincie Luxemburg, P-H. Goffinet, de Voorzitter van het Provinciaal College, P. Adam en de Voorzitter van het Opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers, F. Maziers, vergezeld van de statuten en het huishoudelijk reglement van het Provinciaal Instituut voor Opleiding van de Provincie Luxemburg;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers voor de Provincie Luxemburg, ingericht door het Provinciaal Instituut voor Opleiding van de Provincie Luxemburg, wordt erkend.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum ingericht door de vereniging zonder winstoogmerk "Centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers de la Province de Luxembourg" wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^