Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 20 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017013684
pub.
20/10/2017
prom.
08/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013684

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie;

Gelet op de respectievelijke gemotiveerde adviezen van de Belgische ambassadeurs te HANOI, WARSCHAU, MADRID, KOEWEIT, PANAMA STAD, DAKAR, LONDEN, TOKIO, SINGAPORE, BAKU, DEN HAAG, TUNIS en CAIRO en van het gemotiveerde advies van de Consul-generaal te HONG KONG, evenals deze van de bevoegde diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, waaruit ook blijkt dat voldaan is aan de benoemingsvoorwaarden vermeld in artikel 2 van het vermelde koninklijk besluit van 24 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten;

Overwegende dat de uitdrukkelijke en afdoende motieven die terug te vinden zijn in voormelde gemotiveerde adviezen en die de benoeming van de hierna in artikel 1 vermelde personen verantwoorden, door Ons op integrale wijze worden onderschreven,derwijze dat Wij die motieven tot de Onze maken;

Overwegende dat de volgende personen zijn in 2013 voor een periode van vier jaar benoemd, dat hun ambtstermijn in 2017 is verlopen en dat de hoofden van diplomatieke posten deze vier jaar willen verlengen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden herbenoemd tot Adviseur in Economische Diplomatie de personen waarvan de naam volgt : Dhr. Gricha SAFARIAN, Managing Director bij Puratos Grand Place Vietnam te Ho Chi Minh-Stad, Vietnam.

Dhr. Yvain SALMON, Director van Belgapro te Hanoi, Vietnam.

Dhr. Frank WOUTERS, Algemeen Directeur van Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company te Haiphong, Vietnam.

Dhr. Bruno LAMBRECHT, Directeur-generaal van CFE Polska, te Warschau, Polen.

Dhr. Rafal ZAHORSKI, Operations Manager HR Group LSJ, te Szczecin, Polen.

Dhr. Alexander Theo DOLMANS, Advocaat en Vennoot bij Hogan Lovells International te Madrid, Spanje.

Dhr. Pieter Ferdinand Elias DUERINCKX, Procurement Management Offshore van Iberdrola te Madrid, Spanje.

Mevr. Laurence FONTINOY, Co-founder & CEO, Woom Tech for Fertility te Madrid, Spanje.

Dhr. Eric VAN HOECKE, Vice President of Sales Newtec, te Koeweit.

Dhr. Henry David KAFIE, Directeur van DROMEINTER S.A. te Tegucigalpa, Honduras.

Dhr. Philippe DIRCKX, Managing Director van City Bank Hong Kong te Hong Kong, Volksrepubliek China.

Dhr. Pierre CREMERS, CEO van Anglo Eastern group of Companies te Hong Kong, Volksrepubliek China.

Dhr. Balakrishna MENON, Directeur generaal van Sochim te Dakar, Senegal.

Dhr. Sylvain Michel SANKALE, Managing Partner van 2S Consulting te Dakar, Senegal.

Dhr. Guillaume MOLHANT PROOST, Managing Director van GMP Capital Limited te Londen, Groot-Brittannië.

Dhr. Frédéric Anne-Marie Gérard Louis HUFKENS, CEO van A.S. Adventure Group te Salisbury, Groot-Brittannië.

Dhr. Marc Georges-Marie POOT, Managing Director en Vice-President Sales APAC Healthcare van Barco SA te Tokio, Japan.

Dhr. Olivier Luc Emile VANDERCAMME, President en Representative Director van BEA Japan Co. Ltd te Tokio, Japan.

Dhr. Jan Robert DE BOCK, Medeoprichter en vennoot van Trainspot K.K. te Tokio, Japan.

M. Koen CARDON, CEO van Katoen Natie Singapore, Singapore.

Dhr. John Hugo Freddy BRAECKEVELDT, Country & Regional Coordinator Caucasus bij Gosselin Group te Tbilisi, Georgië.

Dhr. Benoît ORTEGAT, Managing Director van Total Nederland te Den Haag, Nederland.

Mevr. Lieve DECLERCQ, Directievoorzitter van Vitens n.v. te Hooge Zwaluwe, Nederland.

Dhr. Jan KIMPEN, CEO en Chairman of the Executive Board van University Medical Center Utrecht te Doorn, Nederland.

Dhr. John DE MEIRSMAN, Gerant van DEMCOINTER te Monastir, Tunesië.

Dhr. Mahmoud BEN ABBES, Directeur Generaal van bedrijven COMATRAL en COMATRAL HIGHTECH te Cartago, Tunesië.

Dhr. Ahmed Amin ABDELHAMID, Chairman van DSV Air & Sea te Cairo, Egypte.

Dhr. Hany SALAM, Eigenaar en CEO van Salamtex Lace te Cairo, Egypte.

Dhr. Frederic Joseph Louis LEEMANS, Deputy Finance General Manager van Khalda Petroleum Company te Cairo, Egypte.

Dhr. Jean-Marc VIN, Accountant en auditor te Rio de Janeiro, Brazilië.

Art. 2.De Adviseurs in Economische Diplomatie worden benoemd voor een periode van vier jaar ingaand op de datum van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^