Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 20 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017013685
pub.
20/10/2017
prom.
08/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013685

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2013 houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie;

Gelet op de respectievelijke gemotiveerde adviezen van de Belgische ambassadeurs te HANOI, DAKAR, STOCKHOLM, MANILA, HAVANA, PANAMA STAD, en NAIROBI en van het gemotiveerde advies van de Consul-generaal te JERUSALEM, RIO DE JANEIRO, en GUANGZHOU evenals deze van de bevoegde diensten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waaruit ook blijkt dat voldaan is aan de benoemingsvoorwaarden vermeld in artikel 2 van het vermelde koninklijk besluit van 24 januari 2013;

Overwegende dat de uitdrukkelijke en afdoende motieven die terug te vinden zijn in voormelde gemotiveerde adviezen en die de benoeming van de hierna in artikel 1 vermelde personen verantwoorden, door Ons op integrale wijze worden onderschreven, derwijze dat Wij die motieven tot de Onze maken;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot Adviseur in Economische Diplomatie de personen waarvan de naam volgt: Dhr. Bart VERHEYEN, Commercieel Directeur bij Medicare te Ho Chi Minh-Stad, Vietnam.

Dhr. Bashar A. AZZEH, Chief Marketing Officer bij Wassel Group te Jeruzalem.

Dhr. Mohamed AIT HASSOU, Directeur generaal te « Compagnie industrielle des Fibres Sénégal SA » te Dakar, Senegal.

Dhr. Paul VAN DONINCK, Developer/Strategist bij Jernhusen te Stockholm, Zweden.

Dhr. Adrian R. CANLAS, President van Trusteeship Plan Inc. te Manila, Filippijnen.

Dhr. Rogelio Saldo CHUA, Business Head bij Sencor Analytics te Manila, Filippijnen.

Dhr. Bernard POPLIMONT, President bij PuratosPhils. Inc. & Area Manager SE Asia bij Puratos te Manila, Filippijnen.

Dhr. Charles BEGHIN, Consultant Business Development bij Ineo Do Brasil te Rio de Janeiro, Brazilië.

Dhr. Luis M. BOGAERT, President van Caribe Trans te Santo Domingo, Dominicaanse Republiek.

Dhr. Benoît CROONENBERGHS, General Manager bij BDC International te Havana, Cuba.

Dhr. Hendrik Anna Jacques COLLIN, General Manager bij Cortina-Group China te Guangzhou, Volksrepubliek China.

Dhr. Joffroy Benji DARGENTON, Business Development Manager bij Guangdong Jierong Construction & Installation te Guangzhou, Volksrepubliek China.

Dhr. Rodrigo MONTUFAR, Advocaat en notaris bij Montufar International Law Firm te Guatemala-stad, Guatemala.

Dhr. Thierry LOSFELD, Manager van ImmoTulear BVBA te Tuléar, Madagascar.

Dhr. Paul BLETTERMAN, Managing Director & CEO van Kenfreight EA Ltd. te Mombasa, Kenya.

Dhr. Alfred-Alain FOURCROY, CEO-Founder-Partner van ISPC Seychelles Ltd. te Victoria, Republiek der Seychellen.

Dhr. Jean-Paul DEPRINS, Managing Director bij Better Globe Forestry Ltd. te Nairobi, Kenia.

Art. 2.De Adviseurs in Economische Diplomatie worden benoemd voor een periode van vier jaar ingaand op de datum van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^