Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 16 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031349
pub.
16/10/2017
prom.
08/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031349

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 157 en 224, lid 2;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2017 en 7 juni 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 26 juni 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 62.036/2 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op het grondgebied van het Koninkrijk worden de eenheden van de Civiele Bescherming gevestigd in Brasschaat, Miksebeekstraat 153 en in Crisnée, Rue Vincent Bonnechère 30.

Art. 2.Treden in werking op 1 januari 2019: 1° artikel 157 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;2° dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^