Koninklijk Besluit van 09 februari 2001
gepubliceerd op 01 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder

bron
ministerie van justitie
numac
2001009162
pub.
01/03/2001
prom.
09/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder (zittingen 2000-2001-2002)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bepalingen houdende Boek IV van het Gerechtelijk Wetboek tot regeling van het statuut der gerechtsdeurwaarders;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage, inzonderheid op de artikelen 7 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder (zittingen 2000-2001-2002);

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2000 houdende samenstelling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder (zittingen 2000-2001-2002);

Op de voordracht van onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer H. de Wasseige, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, wordt benoemd tot lid in de Franstalige afdeling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder, ter vervanging van de heer O. Crabbé.

Art. 2.De heer J.-P. Bedin, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid in de Franstalige afdeling van de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder, ter vervanging van de heer H. de Wasseige.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^