Koninklijk Besluit van 09 februari 2009
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024064
pub.
12/03/2009
prom.
09/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2009. - Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, artikelen 1, 54, § 1 en § 2, 55, § 1, en 56, § 1 en § 2;

Gelet op het voorstel van indeling voorgelegd door de algemeen directeur van het Wetenschappelijk Instituut Voksgezondheid op 1 september 2008, Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikelen 54, § 1 en § 2, 55, § 1, en 56, § 1 en § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, worden de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel ingedeeld, overeenkomstig de tabel gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2008.

Brussel, 9 februari 2009.

L. ONKELINX

Activiteitengroep I : Wetenschappelijk onderzoek en experimentale ontwikkeling

Nom, prénom Naam, voornaam

Rôle linguistique Taalrol

Classe Klasse

Titre Titel

Brochier, Bernard

FR

SW3

chef de travaux

Collard, Jean-Marc

FR

SW3

chef de travaux

De Beer, Jacques

NL

SW3

werkleider

Dierick, Kathelijne

NL

SW3

werkleider

Hallez, Serge

FR

SW3

chef de travaux

Huygen, Christiane

NL

SW3

werkleider

Thoms, Isabelle

FR

WS3

chef de travaux

Tintigner, Nicole

FR

SW3

chef de travaux

Van Casteren, Viviane

NL

SW3

werkleider

Vanhoof, Raymond

NL

SW3

werkleider

Van Oyen, Herman

NL

SW3

werkleider

Beguin, Hugues

FR

SW2

premier assistant

Bertrand, Sophie

FR

SW2

premier assistant

Chasseur, Camille

FR

SW2

premier assistant

De Jonckheere, Johan

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Detandt, Monique

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Ducoffre, Genevière

FR

SW2

premier assistant

Fauville, Maryse

FR

SW2

premier assistant

Hanot, Vincent

FR

SW2

premier assistant

Iliano, Béatrice

FR

SW2

premier assistant

Piette, Véronique

FR

SW2

premier assistant

Roosens, Nancy

FR

SW2

premier assistant

Sasse, André

FR

SW2

premier assistant

Suetens, Carl

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Symoens, Françoise

FR

SW2

premier assistant

Tafforeau, Jean

FR

SW2

premier assistant

Van Den Bulcke, Marc

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Van Der Heyden, Johan

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Van Loco, Joris

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Van Overmeire, Ilse

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Verschaeve, Luc

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Windal, Isabelle

FR

SW2

premier assistant

Yde, Marc

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Yane, Fernande

FR

SW1

assistant

Minne, Etienne

FR

SW1

assistant-stagiaire

Romano, Marta

FR

SW1

assistant-stagiaire

Van Nieuwenhuyse, An

NL

SW1

assistent-stagiair


Activiteitengroep II : Wetenschappelijke dienstverlening

Nom, prénom Naam, voornaam

Rôle linguistique Taalrol

Classe Klasse

Titre Titel

Snacken, René

FR

SW4

premier chef de travaux

Vranckx, Robert

NL

SW4

eerstaanwezend werkleider

Beernaert, Hedwig

NL

SW3

werkleider

Hamers, Nicole

FR

SW3

chef de travaux

Lakhanisky, Thérésa

FR

SW3

chef de travaux

Libeer, Jean-Claude

NL

SW3

werkleider

Moens, Wiliam

FR

SW3

chef de travaux

Walckiers, Denise

FR

SW3

chef de travaux

Blaude, Marie-Noelle

FR

SW2

premier assistant

Breyer, Didier

FR

SW2

premier assistant

Claus, Bernadette

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Courselle, Paricia

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

De Plaen, Pierre

FR

SW2

premier assistant

De Schrijver, Adinda

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Delporte, Cécile

FR

SW2

premier assistant

Firquet, Marie-Paule

FR

SW2

premier assistant

Goossens, Martine

FR

SW2

premier assistant

Herman, Philippe

FR

SW2

premier assistant

Husson, Jocelyne

FR

SW2

premier assistant

Jacobs, Guido

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Libotte, Marie-Louise

FR

SW2

premier assistant

Renkens, Suzy

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Roels, Ignace

NL

SW2

eerstaanwezend assistent

Sneyers, Myriam

FR

SW2

premier assistant

Vleminckx, Christiane

FR

SW2

premier assistant

Waeterloos, Geneviève

FR

SW2

premier assistant

Cliquet, Patricia

NL

SW1

assistent-stagiair

Maes, Alexandrine

NL

SW1

assistent-stagiair

Maes, Sophie

NL

SW1

assistent-stagiair

Mathys, Esther

NL

SW1

assistent-stagiair

Vanherle, Anne-Marie

NL

SW1

assistent-stagiair

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^