Koninklijk Besluit van 09 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021030333
pub.
23/02/2021
prom.
09/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030333

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven sluiten waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de openbare statistiek sluiten betreffende de openbare statistiek, artikel 1quinquies, vernummerd en gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, en artikel 16, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985 en 22 maart 2006, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven sluiten waarbij een maandelijkse statistiek van de voortbrenging in de waternijverheid wordt voorgeschreven;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 20 februari 2020;

Gelet op het advies 68.639 van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse steekproefenquête met betrekking tot de voorraden druivenmost en wijn in bezit van de handelaars op 31 juli sluiten betreffende een jaarlijkse steekproefenquête met betrekking tot de voorraden druivenmost en wijn in bezit van de handelaars op 31 juli wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit wordt van kracht vanaf 1 januari 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^