Koninklijk Besluit van 09 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 67/1, paragraaf 2 van de Spoorcodex

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021040369
pub.
23/02/2021
prom.
09/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040369

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


9 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 67/1, paragraaf 2 van de Spoorcodex


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 67/1, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De entiteit belast met de ontwikkeling en de bekendmaking van een jaarlijks veiligheidsplan met de voorgenomen maatregelen voor het realiseren van de GVD's overeenkomstig artikel 67/1, paragraaf 2 van de Spoorcodex, is de Minister bedoeld in artikel 3, 38°, van de Spoorcodex.

Voor de uitvoering van deze taak krijgt de Minister ondersteuning van het bestuur, de veiligheidsinstantie, de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen, ieder binnen de grenzen van hun bevoegdheden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex.

Art. 3.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^