Koninklijk Besluit van 09 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de entiteit, bedoeld in artikel 69 van de Spoorcodex

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021040370
pub.
23/02/2021
prom.
09/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021040370

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


9 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de entiteit, bedoeld in artikel 69 van de Spoorcodex


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Spoorcodex, artikel 69, § 1, derde lid, laatstelijk vervangen bij de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De entiteit belast met het uitvoeren van de voorwaarden beschreven in artikel 69, §§ 3, 4, 7 en 8 van de Spoorcodex, is het Bestuur bedoeld in artikel 3, 4°, van de Spoorcodex.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop artikel 69 van de Spoorcodex als gewijzigd bij de wet van 20 januari 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex sluiten tot wijziging van de Spoorcodex van toepassing wordt.

Art. 3.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, G. GILKINET


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^