Koninklijk Besluit van 09 januari 2003
gepubliceerd op 19 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Tariferingsbureau

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011006
pub.
19/02/2003
prom.
09/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Tariferingsbureau


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, inzonderheid op artikel 9bis , ingevoegd bij de wet van 2 augustus 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen : - Mevr. E. Baert, - De heer S. Dubois, - De heer M. Janssen, - De heer R. Van Hoof.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen : - De heer M. Cloots, - De heer L. Desseille, - De heer M. Iliano, - De heer G. Moreel.

Art. 3.Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verbruikers : - De heer Ph. Andrianne, - De heer M. Maes, - De heer G. Popelier, - De heer D. Van Daele,

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verbruikers : - De heer D. De Muelenaar, - De heer A. Damsin, - De heer R. Kalfa, - De heer K. Van Coillie.

Art. 5.Wordt benoemd tot voorzitter van het Tariferingsbureau : - De heer Bertrand Leton.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2003.

Art. 7.Onze Minister van Economie en Onze Minister van Justitie worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegevan te Brussel, 9 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie Ch. PICQUE De Minister van Justitie M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^