Koninklijk Besluit van 09 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011019
pub.
25/01/2011
prom.
09/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1971, 26 maart 1999 en 30 december 2009, en artikel 3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, de artikelen 2, 4 en 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2009;

Overwegende dat dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister voor Ondernemen werden voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen door de bij artikel 2, a, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : de heer Bruno Colmant, te Sterrebeek, hoogleraar aan de « Université libre de Bruxelles »; de heer Leo Sleuwaegen, te Kampenhout, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven;

Mevr. Hilde Meersman, te Beveren, hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.

Art. 2.De mandaten van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen door de bij artikel 2, b, van dezelfde wet benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : Mevr. Isabelle Cassiers, te Tilff, hoogleraar aan de « Université Catholique de Louvain »; de heer Glenn Rayp, te Gent, professor aan de Universiteit Gent; de heer Robert Deschamps, te Chastre, gewoon hoogleraar aan de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix ».

Art. 3.De mandaten van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen door de bij artikel 2, a, van dezelfde wet benoemde leden, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar : de heer Joseph Vuchelen, te Kampenhout, gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel; de heer Jan Degadt, te Dilbeek, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brussel; de heer Philippe Lebailly, te Lens, gewoon hoogleraar te Gembloux.

Art. 4.Het mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van de hierna vermelde personaliteit, voorgedragen door de bij artikel 2, b, van dezelfde wet benoemde leden, wordt hernieuwd voor een termijn van vier jaar : de heer Benoît Bayenet, te Awagne, gewoon hoogleraar aan de « Université Catholique de Louvain ».

Art. 5.Worden tot plaatsvervangende leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, voor een termijn van vier jaar, de hierna vermelde personaliteiten, voorgedragen door de bij artikel 2, b, van dezelfde wet benoemde leden : de heer Pierre Reman, te Saint-Servais, directeur van de « Faculté ouverte de Politique économique et sociale » te Louvain-la-Neuve; de heer Thierry Jacques, te Floreffe, voorzitter van de « Mouvement ouvrier chrétien ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^