Koninklijk Besluit van 09 maart 1998
gepubliceerd op 27 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 198

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012074
pub.
27/05/1998
prom.
09/03/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1989 houdende toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1989 houdende toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1989 houdende toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (Overeenkomst geregistreerd op 19 september 1997 onder het nummer 45249/CO/142.03) Enig artikel. De bepalingen betreffende het conventioneel brugpensioen vastgesteld bij hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1989, houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord 1989-1990, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 augustus 1989, verlengd bij artikel 3 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 1995, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 september 1995 worden verlengd voor een periode van twee jaar namelijk van 1 januari 1997 tot 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^