Koninklijk Besluit van 09 maart 2003
gepubliceerd op 09 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwram

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011142
pub.
09/04/2003
prom.
09/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ra sluiten waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1984, 13 augustus 1986, 28 december 1990, 22 juli 1991 en 23 december 1999, inzonderheid op artikel 2, § 1, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen of landbouwrampen), laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 mei 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ra sluiten waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 september 2002;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen van 9 september 2002;

Overwegende dat tussen 1 oktober 2000 en 1 december 2000, de gemeenten Celles, Estaimpuis, Pecq, Péruwelz, Rumes en Oostkamp, of ten minste een deel ervan, een neerslag hebben gekend die zich hoogstens één keer om de twintig jaar voordoet;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de aanvragen voor schadeloosstelling van de geteisterde landbouwers van de bij dit besluit betrokken gemeenten zonder verwijl ingediend moeten worden;

Op de voordracht van Onze Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/08/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002016191 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ra sluiten waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder de titel « Provincie Henegouwen » : - wordt het woord « Celles » ingevoegd tussen de woorden « Brunehaut » en « Comines-Warneton »; - wordt het woord « Estaimpuis » ingevoegd tussen de woorden « Comines-Warneton » en « Frasnes-lez-Anvaing »; - worden de woorden « Pecq », « Péruwelz » en « Rumes » ingevoegd tussen de woorden « Mouscron » en « Tournai »; 2° onder de titel « Provincie West-Vlaanderen » wordt het woord « Oostkamp » ingevoegd tussen de woorden « Oostende » en « Oostrozebeke ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^