Koninklijk Besluit van 09 maart 2014
gepubliceerd op 20 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2014000223
pub.
20/03/2014
prom.
09/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones


Artikel 1.In het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones wordt een artikel 18ter ingevoegd, luidende : "De gemeenten Genk, Zutendaal, As, Opglabbeek en Houthalen-Helchteren worden gedefinieerd als één politiezone."

Art. 2.De artikelen 9 en 15 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014, met uitzondering van het artikel 2 dat in werking treedt op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 1 bedoelde politiezone.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^