Koninklijk Besluit van 09 mei 2008
gepubliceerd op 17 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp w

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000507
pub.
17/06/2008
prom.
09/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MEI 2008. - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat overvloedige regenval heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen;

Gelet op de adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 16 en 21 augustus en van 26 september 2007 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Overwegende dat grondmetingen en de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt hebben om de regio's te bepalen waarin de neerslaghoeveelheden de in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 vermelde drempels kunnen bereikt hebben;

Overwegende dat de overvloedige regenval van 16 juli 2007 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op de verslagen van de Gouverneurs betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze regenval;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 november 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 14 februari 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 16 juli 2007 op het grondgebied van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden : Provincie Antwerpen Essen Kalmthout Kapellen Provincie Oost-Vlaanderen Berlare Beveren Dendermonde Erpe-Mere Hamme Lede Lokeren Sint-Niklaas Temse Waasmunster Wichelen Zele

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Firenze, op 9 mei 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^