Koninklijk Besluit van 09 november 1998
gepubliceerd op 20 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000660
pub.
20/11/1998
prom.
09/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van het artikel 43 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren onderworpen aan het statuut van het Rijkspersoneel, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54 tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op advies nr. 30.274 van 15 oktober 1998 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen van de centrale diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met uitzondering van de betrekkingen in uitdoving, worden als volgt verdeeld over de taalkaders : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De betrekkingen in uitdoving van de centrale diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden als volgt toegewezen aan de taalkaders : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De betrekkingen van de uitvoeringsdiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden als volgt toegewezen aan de taalkaders : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Het koninklijk besluit van 5 juli 1998 tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitovering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^