Koninklijk Besluit van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 30 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - bouw

bron
ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998011322
pub.
30/12/1998
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - bouw


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd « Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I -Nationale Arbeidstentoonstellingen »;

Gelet op het advies van het bevoegd Nationaal Comité, gegeven op 23 juni 1998;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 20 juli 1998;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De waardigheid van Eredeken van de Arbeid wordt toegekend aan de hieronder vermelde personen, die geacht worden de nodige hoedanigheden te bezitten om de tradities, alsmede het moreel en het sociaal aanzien van hun beroep of functie te verpersoonlijken : Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales De Meester Paul J.A., Leuven.

Dussenne Michel M.A., Woluwe-Saint-Pierre.

Jacobs Edwin J.M., Asse.

Lenaers Robert P.J.J., Diepenbeek.

Vangheluwe Herman A.P., Antwerpen.

Burgerlijke bouwkunde. - Travaux de génie civil Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Coirbay Jean Pierre V.J., Woluwe-Saint-Lambert.

Delens Guy A.A.G., Uccle.

Ten titel van de uitvoeringsarbeid. - Au titre du travail d'exécution Van der Eycken Jozef, Vosselaar.

Baggerwerken. - Travaux de dragage Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Taverne Henri, Rixensart.

Wegenbouw. - Entreprises routières Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Jérouville Paul, Libramont.

Vancauwenberghe Leon J.C.G., Zwevegem.

Bouwbedrijven en openbare werken. - Bâtiments et travaux publics Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Delens Jacques J.A.G., Uccle.

Hazaer Claude J.A.J., Woluwe-Saint-Pierre.

Heck Josef O., Bütgenbach.

Hoedemakers Robert J.H., Zonhoven.

Ten titel van de uitvoeringsarbeid. - Au titre du travail d'exécution Delarue Erik J.J.L., Oudenaarde.

Otté André, B.H., Sint-Niklaas.

Dichtingswerken. - Entreprises d'étanchéité Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Wilford William G.K., Kontich.

Bevloerders-mozaïekbewerkers. - Carreleurs-mosaïstes Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Keulen Antoon H., Lanaken.

Plafonneerders, cementeerders, ornemanisten, voegers, staff- en pleisterwerkers Plafonneurs, cimentiers, ornemanistes, rejointoyeurs, staffeurs et plâtriers Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Aerts Josephus, J.F., Turnhout.

Steenhouwers. - Tailleurs de pierres Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Verhees Roland H.G., Antwerpen.

Marmerbewerkers. - Marbriers Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Vanderlinden Henri A., Hoeilaart.

Glaswerken en aanverwante ambachten. - Entreprises de vitrage et métiers connexes Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Devilers Joseph B.G., Gerpinnes.

Schilders en sieraadschilders en plaatsers van zachte muur- en vloerbekleding Peinture et décoration de bâtiment et recouvrement souple de murs et de sols Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Van Wesemael Henri A.E., Gent.

Vandycke Odiel E., Roeselare.

Centrale verwarming, klimaatregeling en aanverwante bedrijven. - Chauffage central, climatisation et industries connexes Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Dehon Jacques E.L., Charleroi.

Ten titel van de uitvoeringsarbeid. - Au titre du travail d'exécution Lange Benoit R.M.C., Namur.

Loodgieters, zinkbewerkers, dakbedekkers. - Plombiers, zingueurs, couvreurs Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Niet-metalen dakbedekking. - Couverture non-métalique Alexandre Hadelin V.J.A., Ciney.

Sanitaire installaties, installaties van verwarming met gas met individuele toestellen, metalen dakbedekking Installations sanitaires, installations de chauffage au gaz par appareils individuels, couvertures métalliques de construction Ongenae Dirk G.K., Kortrijk.

Aanverwante ambachten van het bouwbedrijf. - Métiers complémentaires de la construction Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Pleinevaux Jacques E.A.G., Huy.

Installateurs-elektriciens in de nijverheid en het bouwbedrijf. - Installateurs-électriciens du bâtiment et de l'industrie Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Neyrinck Laurent F.M., Wevelgem.

Schrijnwerkers en timmerlieden. - Menuisiers et charpentiers Ten titel van het algemeen beheer en de algemene directie. - Au titre de l'administration et de la direction générales Simons Ludovicus M. G., Peer.

Van den Bossche Louis G., Aalst.

Van Hoye Joseph P.F.M., Chaudfontaine.

Art. 2.Deze opdracht wordt hen gegeven voor een termijn van vijf jaar. Zij kan een einde nemen vóór het verstrijken van die termijn, indien de titularissen ophouden hun beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Art. 3.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren en Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^