Koninklijk Besluit van 09 oktober 2018
gepubliceerd op 24 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018032018
pub.
24/10/2018
prom.
09/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


9 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 14, laatste lid, gewijzigd bij de wet van 29 mei 2016 en de wet van 29 maart 2018;

Gelet op het koninklijk van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

Gelet op het voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones van de provincie Limburg, gegeven op 29 mei 2018;

Gelet op het voorstel van het provinciaal raadgevend comité van de zones van de provincie Oost-Vlaanderen, gegeven op 4 juni 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 10 september 2018;

Overwegende het decreet van 24 juni 2016 houdende de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Overwegende het decreet van 4 mei 2018 betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "Puurs" wordt vervangen door "Puurs-Sint-Amands";b) de woorden "Sint-Amands" worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling na 1°, worden de woorden "Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en" opgeheven;b) de bepaling na 1°, wordt aangevuld met de woorden "en Pelt";c) in de bepaling na 2°, wordt het woord "Opglabbeek" vervangen door het woord "Oudsbergen".

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit van worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling na 1°, wordt het woord "Lievegem" ingevoegd tussen de woorden "Gent" en "Lochristi";b) in de bepaling na 1°, wordt het woord "Lovendegem" opgeheven;c) in de bepaling na 2°, worden de woorden "Nevele", "Knesselare", "Waarschoot" en "Zomergem" opgeheven;d) in de bepaling na 4°, wordt het woord "Kruishoutem" vervangen door het woord "Kruisem";e) in de bepaling na 4°, wordt het woord "Zingem" opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^