Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 22 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden met betrekking tot de Controledienst voor de Verzekeringen

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011375
pub.
22/09/2001
prom.
10/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden met betrekking tot de Controledienst voor de Verzekeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 1979 tot toekenning van een toelage voor buitengewone prestaties aan de Voorzitter van de Raad en aan de ambtenaren van de Controledienst voor de Verzekeringen die vergaderingen van de comités, commissies en werkgroepen van de Europese Economische Gemeenschap voor Kernenergie moeten bijwonen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2000 houdende vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse toelage en regeling van de terugbetaling van de verblijf- en reiskosten van de Regeringscommissaris en de Gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Controledienst voor de Verzekeringen;

Gelet op het advies van de Gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Controledienst voor de Verzekeringen, gegeven op 17 april 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1979 tot toekenning van een toelage voor buitengewone prestaties aan de Voorzitter van de Raad en aan de ambtenaren van de Controledienst voor de Verzekeringen die vergaderingen van de comités, commissies en werkgroepen van de Europese Economische Gemeenschap voor Kernenergie moeten bijwonen

Artikel 1.In het artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 april 1979 tot toekenning van een toelage voor buitengewone prestaties aan de Voorzitter van de Raad en aan de ambtenaren van de Controledienst voor de Verzekeringen die vergaderingen van de comités, commissies en werkgroepen van de Europese Economische Gemeenschap voor Kernenergie moeten bijwonen, worden de woorden "236 f", "203 f", "169 f" en "135 f" vervangen door de woorden "5,86 eur", "5,04 eur", "4,19 eur" en "3,35 eur". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 houdende vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse toelage en regeling van de terugbetaling van de verblijf- en reiskosten van de Regeringscommissaris en de Gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Controledienst voor de Verzekeringen

Art. 2.In het artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 september 2000 houdende vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse toelage en regeling van de terugbetaling van de verblijf- en reiskosten van de regeringscommissaris en de Gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Controledienst voor de Verzekeringen, worden de woorden "f 114.250" vervangen door de woorden "2.832,19 eur". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 4.Onze Minister van Economie en onze Minister van Begroting, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^