Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001
gepubliceerd op 22 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014120
pub.
22/09/2001
prom.
10/08/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van de Sector VI « Verkeer en Infrastructuur », gegeven op 20 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 2000 en 4 juli 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 26 februari 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.1° In artikel 1, §1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, onder de rubriek « I. Centrale diensten, I.1. Administratief personeel » worden de volgende bepalingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, onder de rubriek « I.Centrale diensten, I.1. Administratief personeel », wordt de volgende bepaling geschrapt : « Niveau 3 Wegbrigadier . . . . . 37 ».

Art. 2.In artikel 1, §1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, onder de rubriek "II. Buitendiensten van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, Nederlandstalig landsgedeelte, Administratief personeel", worden de volgende bepalingen : « Niveau 1 Scheepvaartinspecteur (dek) . . . . . 14 Niveau 2+ Scheepvaartinspecteur (machines) . . . . . 11 » door de volgende bepalingen vervangen : « Niveau 1 Scheepvaartinspecteur (dek) . . . . . 15 Niveau 2+ Scheepvaartinspecteur (machines) . . . . . 12 ».

Art. 3.1° In artikel 1, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, worden de volgende bepalingen geschrapt : « Niveau 1 Adjunct-adviseur (*) . . . . . 1 Niveau 2 Hoofdcontroleur (Vervoer te Land) (*) . . . . . 6 ». 2° Aan artikel 1, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, wordt de volgende bepaling toegevoegd : « Niveau 3 Wegbrigadier (*) .. . . . 31 ». 3° In artikel 1, § 2, laatste lid van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, worden de volgende bepalingen geschrapt : « Ingenieur .. . . . 1 Controleur (Vervoer te Land) . . . . . 6 ». 4° Aan artikel 1, § 2, laatste lid van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, wordt de volgende bepaling toegevoegd : « Controleur (Vervoer te Land) .. . . . 31 ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 10 augustus 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^