Koninklijk Besluit van 10 december 2012
gepubliceerd op 04 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 2012 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206622
pub.
04/01/2013
prom.
10/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 2012 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01) betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, de artikelen 6 en 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers tot algemeen verbindend verklaring van zijn beslissing van 24 september 2012 betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De in bijlage overgenomen beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013 wordt algemeen verbindend verklaard.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 januari 1974, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974. Bijlage Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01) Beslissing van 24 september 2012 betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013 Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers wordt de feestdag van 21 juli 2013, die op een zondag valt, vervangen door maandag 22 juli 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 24 september 2012 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01) betreffende de vervanging van de feestdag van 21 juli 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^