Koninklijk Besluit van 10 februari 2003
gepubliceerd op 21 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000033
pub.
21/05/2003
prom.
10/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling - van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald, - van het ministerieel besluit van 15 april 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald, - van het ministerieel besluit van 25 maart 1987 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen, de signaalgevers en de wegkapiteins gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, de minimum afmetingen van de signalisatie van de voertuigen die de groepen wielertoeristen begeleiden, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald, - van het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, - van het ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, - van het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmédy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit respectievelijk in bijlagen 1 tot 6 gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling : - van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald; - van het ministerieel besluit van 15 april 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald; - van het ministerieel besluit van 25 maart 1987 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen, de signaalgevers en de wegkapiteins gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, de minimum afmetingen van de signalisatie van de voertuigen die de groepen wielertoeristen begeleiden, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald; - van het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; - van het ministerieel besluit van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; - van het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 1 MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS 1. DEZEMBER 1975 - Ministerieller Erlass zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast Der Minister des Verkehrswesens, Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1.Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung, insbesondere der Artikel 27.1.1, 41.3.2, 59.3 und 59.4;

Aufgrund der Dringlichkeit, Erlässt : Artikel 1 - Parkscheibe 1.1 Die in Artikel 27.1.1 des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung erwähnte Parkscheibe befindet sich in einer Hülle mit zwei Fenstern. 1.2 Im linken Fenster wird der Zeitraum angezeigt, in dem das Parken begonnen hat, und im rechten Fenster die Uhrzeit, zu der das Fahrzeug den Parkplatz verlassen haben muss. 1.3 Die in den beiden Fenstern erscheinenden Angaben müssen für einen Beobachter, der sich vor dem Fahrzeug befindet, lesbar sein. 1.4 Parkscheibe und Hülle müssen der Anlage 1 zu vorliegendem Erlass entsprechen. 1.5 Parkscheibe und Hülle müssen vom Minister des Verkehrswesens zugelassen sein.

Es ist verboten, nicht zugelassene Parkscheiben und Hüllen zu verkaufen, zum Kauf anzubieten oder kostenlos zu verteilen. 1.6 Die vor In-Kraft-Treten des vorliegenden Erlasses zugelassenen Hüllen mit dem Vermerk « Parkkontrollscheibe » bleiben gültig.

Art. 2 - Von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzte Scheibe Die in Artikel 41.3.2 desselben Erlasses erwähnte Scheibe muss einen Durchmesser von mindestens 0,15 m haben und auf beiden Seiten eine Abbildung des Verkehrszeichens C3 aufweisen; beide Seiten müssen mit reflektierendem Material versehen sein.

Art. 3 - Geschwindigkeitsschild Auf dem in Artikel 59.3 desselben Erlasses erwähnten Geschwindigkeitsschild muss das Verkehrszeichen C43 abgebildet sein.

Die Scheibe muss einen Durchmesser von 0,21 m haben; der rote Rand ist 0,03 m breit; die Ziffern sind 0,07 m hoch, 0,045 m breit und ihre Striche 0,01 m stark. Der rote Rand der Scheibe muss mit reflektierendem Material versehen sein.

Art. 4 - Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast Die in Artikel 59.4 desselben Erlasses erwähnten Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast haben folgende Merkmale: 1. Buchstaben und Ziffern müssen mindestens 0,05 m hoch und die Striche mindestens 0,005 m stark sein, 2.Text, Anordnung und Farben müssen der Anlage 2 zu vorliegendem Erlass entsprechen.

Art. 5 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Mai 1976 in Kraft.

Brüssel, den 1. Dezember 1975 J. CHABERT

Anlage 1 zum Ministeriellen Erlass zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast (1) (...) (1) (Anlage 1 zu vorliegendem Erlass ist durch Anlage 1 zum Ministeriellen Erlass vom 14.Mai 2002 ersetzt worden. Siehe Staatsblatt vom 31. Mai 2002, S. 23749)

Anlage 2 zum Ministeriellen Erlass zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast (2) (...) (2) (Anlage 2 zu vorliegendem Erlass ist durch den Ministeriellen Erlass vom 9.Oktober 1998 aufgehoben worden. Siehe offizielle deutsche Übersetzung dieses Erlasses im Staatsblatt vom 26. Juni 2002, S. 29170 ff.) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 2 MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS 15. APRIL 1980 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1.Dezember 1975 zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast Der Minister des Verkehrswesens, Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Strassenverkehrspolizei;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung, insbesondere der Artikel 27.1.1, 41.3.2, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 15. April 1980, 43bis 5, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 15. April 1980, 59.3 und 59.4;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates, Erlässt : Artikel 1 - Die Überschrift des Ministeriellen Erlasses vom 1.

Dezember 1975 zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen und Streckenposten zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast wird durch folgende Überschrift ersetzt: « Ministerieller Erlass zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen, Streckenposten und Mannschaftskapitänen zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, der Mindestmasse der Beschilderung der Begleitfahrzeuge der Radwanderergruppen, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast ».

Art. 2 - Die Überschrift von Artikel 2 desselben Erlasses wird durch folgende Überschrift ersetzt: « Von Militärpersonen, Streckenposten und Mannschaftskapitänen zum Anhalten des Verkehrs benutzte Scheibe ».

Art. 3 - Ein Artikel 2bis mit folgendem Wortlaut wird in denselben Erlass eingefügt: « Art. 2bis - Mindestmasse der Beschilderung der Begleitfahrzeuge der Radwanderergruppen Die in Artikel 43bis 5 desselben Erlasses erwähnte Beschilderung muss die in der Anlage 1bis zu vorliegendem Erlass angegebenen Mindestmasse haben. » Art. 4 - Eine der Anlage zu vorliegendem Erlass entsprechende Anlage 1bis wird in denselben Erlass eingefügt.

Art. 5 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Brüssel, den 15. April 1980 J. CHABERT

Anlage 1bis zum Ministeriellen Erlass zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen, Streckenposten und Mannschaftskapitänen zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, der Mindestmasse der Beschilderung der Begleitfahrzeuge der Radwanderergruppen, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 15. April 1980 beigefügt zu werden Der Minister des Verkehrswesens J. CHABERT Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 3 MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS 25. MÄRZ 1987 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1.Dezember 1975 zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen, Streckenposten und Mannschaftskapitänen zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, der Mindestmasse der Beschilderung der Begleitfahrzeuge der Radwanderergruppen, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast Der Minister des Verkehrswesens, Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Strassenverkehrspolizei, insbesondere des Artikels 1;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung, insbesondere des Artikels 27.1.1, des Artikels 40bis 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 25. März 1987, des Artikels 41.3.2, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 15. April 1980 und 25. März 1987, des Artikels 59.3 und des Artikels 59.4, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 25. März 1987;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen, Streckenposten und Mannschaftskapitänen zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, der Mindestmasse der Beschilderung der Begleitfahrzeuge der Radwanderergruppen, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates, Erlässt : Artikel 1 - Die Überschrift des Ministeriellen Erlasses vom 1.

Dezember 1975 zur Festlegung des Musters der Parkscheibe, der Merkmale der von Militärpersonen, Streckenposten und Mannschaftskapitänen zum Anhalten des Verkehrs benutzten Scheibe, der Mindestmasse der Beschilderung der Begleitfahrzeuge der Radwanderergruppen, des Musters des Geschwindigkeitsschilds und des Musters der Angaben in Bezug auf Eigengewicht und Nutzlast wird durch folgende Überschrift ersetzt: « Ministerieller Erlass zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen, Schilder und Angaben. » Art. 2 - Artikel 2 desselben Erlasses, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 15. April 1980, wird durch folgende Bestimmung ersetzt: « Art. 2 - Von befugten Aufsehern, Militärpersonen, Streckenposten, Mannschafts kapitänen und Gruppenleitern zum Anhalten des Verkehrs benutzte Scheibe Die in den Artikeln 40bis 3 und 41.3.2 desselben Erlasses erwähnte Scheibe muss einen Durchmesser von mindestens 0,15 m haben und auf beiden Seiten eine Abbildung des Verkehrszeichens C3 aufweisen; beide Seiten müssen mit reflektierendem Material versehen sein. » Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Brüssel, den 25. März 1987 H. DE CROO Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 4 MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR 26. NOVEMBER 1997 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1.Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen, Schilder und Angaben Der Staatssekretär für Sicherheit, Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Strassenverkehrspolizei, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Juni 1985 und 20. Juli 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung, insbesondere des Artikels 40bis 3, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 25. März 1987, und des Artikels 41.3.2, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 25.

März 1987;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen, Schilder und Angaben, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom 15. April 1980 und 25.März 1987;

In der Erwägung, dass die Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses beteiligt worden sind;

Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Innern;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates, Erlässt : Einziger Artikel - In Artikel 2 des Ministeriellen Erlasses vom 1.

Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen, Schilder und Angaben, abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 25. März 1987, wird der Satzteil « beide Seiten müssen mit reflektierendem Material versehen sein » durch folgenden Satzteil ersetzt: « beide Seiten müssen mit Folgendem versehen sein: - entweder mit reflektierendem Material, - oder mit einer eigenen Beleuchtung im roten Rand, - oder mit beidem zusammen. » Brüssel, den 26. November 1997 J. PEETERS Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 5 MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR 7. MAI 1999 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1.Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder Der Minister des Innern und der Staatssekretär für Sicherheit, Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Strassenverkehrspolizei, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Juni 1985 und 20. Juli 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung, insbesondere des Artikels 41.3.2, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 25. März 1987 und 7. Mai 1999; Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom 15. April 1980, 25. März 1987, 26. November 1997 und 9. Oktober 1998;

Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass mit dem Königlichen Erlass vom 7. Mai 1999 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung die Baustellenaufseher sowohl der öffentlichen Behörden als auch der Privatunternehmen ermächtigt werden, den Verkehrsteilnehmern Anweisungen zu geben sowie anhand einer Scheibe den Verkehr anzuhalten; dass die Merkmale dieser Scheibe unverzüglich festgelegt werden müssen, damit die notwendigen Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden können, Erlassen: Artikel 1 - In der Überschrift von Artikel 2 des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom 15. April 1980, 25. März 1987, 26. November 1997 und 9. Oktober 1998, werden die Wörter « und Gruppenleitern » durch die Wörter « , Gruppenleitern und Baustellenaufsehern » ersetzt.

Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Gegeben zu Brüssel, den 7. Mai 1999 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern L. VAN DEN BOSSCHE Der Staatssekretär für Sicherheit J. PEETERS Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage 6 MINISTERIUM DES VERKEHRSWESENS UND DER INFRASTRUKTUR 14. MAI 2002 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1.Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder Die Ministerin der Mobilität und des Transportwesens, Aufgrund des am 16. März 1968 koordinierten Gesetzes über die Strassenverkehrspolizei, insbesondere des Artikels 1, abgeändert durch die Gesetze vom 21. Juni 1985 und 20. Juli 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung, insbesondere des Artikels 27.1.1 Absatz 1, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 18.

September 1991;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder, insbesondere des Artikels 1 und der Anlage 1;

Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses;

Aufgrund des Beschlusses des Ministerrates in Bezug auf den Antrag auf Begutachtung seitens des Staatsrates innerhalb einer Frist von höchstens einem Monat;

Aufgrund des Gutachtens 32.827/4 des Staatsrates vom 13. März 2002, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat, Erlässt : Artikel 1 - Artikel 1 des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder wird durch folgende Bestimmungen ersetzt: « Artikel 1 - Parkscheibe 1.1 Die in Artikel 27.1.1 des Königlichen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Einführung der allgemeinen Strassenverkehrsordnung erwähnte Parkscheibe befindet sich in einer Hülle mit einem Fenster, dessen Farben, Vermerke und Abmessungen der Anlage 1 zum vorliegenden Erlass entsprechen. 1.2 Die im Fenster erscheinenden Angaben müssen für einen Beobachter, der sich vor dem Fahrzeug befindet, lesbar sein. 1.3 Es ist verboten, Parkscheiben, die nicht der Anlage 1 zu vorliegendem Erlass entsprechen, zu verkaufen, zum Kauf anzubieten oder kostenlos zu verteilen. 1.4 Auf der Vorderseite der Hülle der Scheibe dürfen keine anderen Vermerke als die in der Anlage 1 vorgesehenen Vermerke angebracht werden.

Art. 2 - Anlage 1 desselben Erlasses wird durch Anlage 1 des vorliegenden Erlasses ersetzt.

Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.

Brüssel, den 14. Mai 2002 Frau I. DURANT

Anlage 1 Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 1. Dezember 1975 zur Festlegung der Merkmale bestimmter durch die allgemeine Strassenverkehrsordnung vorgeschriebener Scheiben, Beschilderungen und Schilder (Siehe Belgisches Staatsblatt vom 31.Mai 2002, S. 23749) Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^