Koninklijk Besluit van 10 februari 2015
gepubliceerd op 23 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003066
pub.
23/02/2015
prom.
10/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten sluiten tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, artikel 12;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een einde gesteld aan het mandaat van de heer Geert Temmerman als regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. Hij wordt vervangen door de heer Luc Keuleneer.

Art. 2.De jaarlijkse bezoldiging van de heer Luc Keuleneer bedraagt 9.540 euro. Zij is onderworpen aan het mobiliteitstelsel dat van toepassing is op het personeel in de publieke sector en is gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^