Koninklijk Besluit van 10 januari 1999
gepubliceerd op 02 februari 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999013036
pub.
02/02/1999
prom.
10/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders;

Gelet op de voordrachten gedaan door de beroepsorganisaties die enerzijds, de werkgevers en de in- en uitvoerders van diamant en, anderzijds, de werknemers vertegenwoordigen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden tot beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders benoemd; 1. in hoedanigheid van vertegenwoordigers van de werkgevers en de in- en uitvoerders van diamant : Effectieve beheerders : De heren : Braun, Naftali, te Antwerpen; Cornelissens, Lucien, te Brasschaat;

Fischler, Stéphane, te Antwerpen;

Heiremans, Jozef, te Schilde;

Mevr. Vancauwenberghe, Linda, te Gent;

De heer Van Gool, Frans, te Antwerpen.

Plaatsvervangende beheerders : De heren : Beck, Isidoor, te Antwerpen;

Van Blerk, Stanny, te Antwerpen;

Van Genechten, Alfons, te Grobbendonk;

Vets, Guido, te Heist-op-den-Berg;

Vleeschdrager, Emmanuel, te Antwerpen;

Willems, Eddy, te Grobbendonk. 2. in hoedanigheid van vertegenwoordigers van de werknemers : Effectieve beheerders : De heren: Wittevrongel, Donald, te Brugge; Kerkhofs, Freddy, te Herenthout;

Stabel, René, te Turnhout;

Janssens, John, te Borsbeek;

Mevr. Dillen, Myriam, te Nijlen;

De heer Van Tolhuyzen, Willy, te Herenthout.

Plaatsvervangende beheerders : De heer Bats, Lucien, te Sint-Niklaas;

Mevr. Pattyn, Lieve, te Heist-op-den-Berg;

De heren : De Backer, Patrick, te Sint-Niklaas;

Siemons, Antoon,te Antwerpen;

Mevrn. : Janssens, Christine, te Boechout;

Dielens, Suzy, te Nijlen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960. Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 8 december 1960.

Koninklijk besluit van 17 april 1992, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1992.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^