Koninklijk Besluit van 10 januari 2000
gepubliceerd op 12 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van beroep van het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
2000003176
pub.
12/05/2000
prom.
10/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van beroep van het Ministerie van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 84, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 1996 houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van beroep van het Ministerie van Financiën wordt de vermelding « Edgard Dubois, advokaat-generaal emeritus bij het hof van beroep te Brussel » vervangen door de vermelding « Vincent Cambier, eerste substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel ».

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit van 10 november 1996 wordt de vermelding « Vincent Cambier, eerste substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel » vervangen door de vermelding « Bernard Goethals, eerste substituut van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister van Financiën zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^