Koninklijk Besluit van 10 januari 2011
gepubliceerd op 24 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2011

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014010
pub.
24/01/2011
prom.
10/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 143;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2005, houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract van De Post;

Gelet op het voorstel van de beheersorganen van De Post;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt op 3 januari 2011 een gewone postzegel ter waarde van 4,70 euro met de afbeelding van een vogel, de « Visarend », uitgegeven.

Art. 2.Er wordt op 3 januari 2011 een gewone postzegel ter waarde van 0,08 euro met de afbeelding van een vogel, de « Pijlstaart », uitgegeven.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^