Koninklijk Besluit van 10 juni 2014
gepubliceerd op 18 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevar

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014202561
pub.
18/06/2014
prom.
10/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1978 houdende geëigende beschikkingen teneinde de Internationale Organisatie voor Atoomenergie toe te laten inspectie- en verificatiewerkzaamheden door te voeren op Belgisch grondgebied, in uitvoering van het Internationaal Akkoord van 5 april 1973 bij toepassing der §§ 1 en 4 van artikel III van het verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens, inzonderheid op artikel 10, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 15 april 1994;

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, inzonderheid op de artikelen 8 en 9;

Gelet op de koninklijke besluiten van 8 november 2001 waarbij Mevr.

Mireille Claeys en de heren Erik Cottens, Michel Desmedt, Alfred Lecluyse en Francis Poty werden aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2002 waarbij de heer Manfred Schrauben werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de koninklijke besluiten van 4 februari 2003 waarbij Mevr.

Edith Goes en de heer André Poffijn werden aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 waarbij de heer Guy Lefebvre werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat de heer Francis Poty sinds 1 augustus 2008 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heer Guy Lefebvre sinds 12 februari 2009 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heer Erik Cottens sinds 1 augustus 2010 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heer Alfred Lecluyse sinds 1 november 2010 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat Mevr. Edith Goes sinds 1 september 2011 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heer Michel Desmedt sinds 1 augustus 2012 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heer Manfred Schrauben sinds 1 september 2013 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heer André Poffijn sinds 1 oktober 2013 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat Mevr. Mireille Claeys sinds 1 november 2013 niet langer in dienst is van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat dit besluit valt onder het dagelijks beheer van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en dat het geen personeelsverloop inhoudt, maar zich beperkt tot het trekken van de wettelijke gevolgen van eerdere beslissingen waardoor er een einde werd gesteld aan de functies van de betrokkenen; dat deze bepalingen vallen onder de afhandeling van de lopende zaken;

Op de voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 8 november 2001 waarbij de heer Francis Poty, geboren te Ciney op 10 april 1946, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 augustus 2008.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 17 februari 2005 waarbij de heer Guy Lefebvre, geboren te Ukkel op 28 december 1963, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 12 februari 2009.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 8 november 2001 waarbij de heer Erik Cottens, geboren te Waregem op 6 februari 1948, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 augustus 2010.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 8 november 2001 waarbij de heer Alfred Lecluyse, geboren te Kortrijk op 6 oktober 1945, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 november 2010.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 4 februari 2003 waarbij Mevr. Edith Goes, geboren te Oostende op 7 augustus 1946, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 september 2011.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 8 november 2001 waarbij de heer Michel Desmedt, geboren te Ukkel op 14 juli 1947, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 augustus 2012.

Art. 7.Het koninklijk besluit van 11 november 2002 waarbij de heer Manfred Schrauben, geboren te Sankt-Vith op 18 augustus 1948, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 september 2013.

Art. 8.Het koninklijk besluit van 4 februari 2003 waarbij de heer André Poffijn, geboren te Gent op 22 september 1948, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2013.

Art. 9.Het koninklijk besluit van 8 november 2001 waarbij Mevr.

Mireille Claeys, geboren te Charleroi op 5 oktober 1948, werd aangeduid als gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven met ingang van 1 november 2013.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^