Koninklijk Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"

bron
ministerie van financien
numac
1999003579
pub.
24/11/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 112 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wet 23 december 1988;

Gelet op de wet van 23 december 1988 houdende bepalingen met betrekking tot het monetair statuut, de Nationale Bank van België, het monetair beleid en het Muntfonds, inzonderheid op artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 9 maart 1999, 30 augustus 1999 en 2 september 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 14 oktober 1999;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er worden 2 000 goudstukken van 5 000 F in proof uitvoering, 500 000 zilverstukken van 500 F in circulatiekwaliteit en 30 000 zilverstukken van 500 F in proof-uitvoering geslagen.

Art. 2.Het goudstuk van 5 000 F vertoont de volgende kenmerken : gehalte : 999 duizendsten; gewicht : 15,55 gram; diameter: 29 millimeter.

Het bevat een half ons troy zuiver goud.

De muntrand is gekarteld.

De muntstukken zijn gepolijst en worden in medailleslag geproduceerd.

Ze dragen de vermelding "QP".

Art. 3.Het zilverstuk van 500 F vertoont de volgende kenmerken : gehalte : 925 duizendsten; gewicht : 22,85 gram; diameter : 37 millimeter.

De muntstukken in proof-uitvoering zijn gepolijst en worden in medailleslag geproduceerd.

Ze dragen de vermelding "QP".

Art. 4.Beide stukken dragen op de voorzijde de afbeelding van de Aartshertogen Albrecht & Isabella in vooraanzicht en gezeten op hun paard en van een gedeelte van de Brusselse Grote Markt met woningen rechts van het Broodhuis. Tevens vermeldt de voorzijde de tekst "ALBERTUS ET ISABELLA 1599 - 1999" en het logo van "Bruxelles/Brussel 2000", de tekst "BRUXELLA 2000" en een visje.

Op de keerzijde van deze twee stukken bevindt zich een kaart van de Europese Unie, de tekst "EUROPE - EUROPA", de nominale waarde, de vermelding "QP", de inschriften "BELGIQUE - BELGIE - BELGIEN" en de initialen "LL".

Links bevinden zich 12 sterren die de Lidstaten van de Europese Unie symboliseren.

Art. 5.Alle in dit besluit bedoelde stukken zijn in België wettelijk gangbaar.

Art. 6.Deze muntstukken worden uitgegeven op 29 oktober 1999.

Art. 7.Ingevolge dit besluit worden maximaal 2 000 stukken van 5 000 F, 500 000 stukken van 500 F in circulatiekwaliteit en 30 000 stukken van 500 F in proof-uitvoering uitgegeven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^