Koninklijk Besluit van 10 november 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de overdracht van een gedeelte van de winst met betrekking tot de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"

bron
ministerie van financien
numac
1999003580
pub.
24/11/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende de overdracht van een gedeelte van de winst met betrekking tot de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 112 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1967 en van 23 december 1988;

Gelet op de wet van 23 september 1988 houdende bepalingen met betrekking tot het monetair statuut, de Nationale Bank van België, het monetair beleid en het Muntfonds, inzonderheid op artikel 5, tweede lid;

Gelet op de wet van 28 december 1990 betreffende fiscale en niet-fiscale bepalingen, inzonderheid op artikel 53;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 9 maart 1999, 30 augustus 1999 en 2 september 1999;

Gelet op het akkoord van de Ministerraad van 7 mei 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 14 oktober 1999;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een gedeelte van de netto-opbrengst, met name 75 BEF (excl.

BTW) voor de zilverstukken in proof-uitvoering en 270 BEF (excl. BTW) voor de goudstukken, geslagen overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 1999, betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 5 000 F en zilver van 500 F, jaartal 1999, ter gelegenheid van "Bruxelles/Brussel 2000", wordt overgedragen aan de Stichting "Bruxelles/Brussel 2000"

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 10 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^