Koninklijk Besluit van 10 november 2005
gepubliceerd op 24 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003781
pub.
24/11/2005
prom.
10/11/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wet van 7 april 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Nationale Bank van België en de Post storten de tegenwaarde van de muntstukken uitgedrukt in Belgische frank of centiem die aan hun loketten zijn ingeleverd in toepassing van artikel 3, vierde lid van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro, volgens de volgende verdeelsleutel : - 50 % op rekening 000-0000012-12 - 50 % op rekening 000-0000011-11.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^