Koninklijk Besluit van 10 oktober 2005
gepubliceerd op 07 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202682
pub.
07/12/2005
prom.
10/10/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 OKTOBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd brugpensioen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 oktober 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de betonindustrie Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2005 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 15 februari 2005 onder het nummer 73912/CO/106.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpensioen en de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroegd brugpensioen worden verlengd met een periode van zes maanden.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en treedt buiten werking op 30 juni 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^