Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 12 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000174
pub.
12/05/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politie, opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politie.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage MINISTERIUM DES INNERN 4. SEPTEMBER 2002 - Königlicher Erlass zur Regelung des Tragens der Dienstgradabzeichen durch die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 141 Absatz 1;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 24. April 1995 zur Regelung des Uniformtragens bei der Gemeindepolizei, insbesondere der Nummern 1, 3 und 4 von Anlage 5 und der Anlagen 7, 8, 9 und 10;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 26. März 2001 zur Ausführung der Artikel 13, 27 Absatz 2 und 5 und 53 des Gesetzes vom 27. Dezember 2000 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste und zur Festlegung verschiedener anderer Übergangsbestimmungen, insbesondere des Artikels 23;

Aufgrund des Protokolls Nr. 44/2 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 18. Juni 2001;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 30. März 2001, 15.

Oktober 2001, 18. Oktober 2001 und 3. Dezember 2001;

Aufgrund der Stellungnahme des Ministers der Justiz vom 27. Juni 2002;

In der Erwägung, dass die Stellungnahme des Bürgermeisterbeirates nicht ordnungsgemäss innerhalb der vorgeschriebenen Frist abgegeben worden ist und keine Fristverlängerung beantragt worden ist; dass sie demzufolge übergangen worden ist;

In der Erwägung, dass es in dieser Übergangszeit und angesichts der neuen Polizeidienstgrade und der damit verbundenen Zuständigkeiten dringend notwendig ist, eine deutliche Einheitlichkeit der verschiedenen Polizeiuniformen zu erreichen und ihr die nötige Bekanntheit zu geben;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Unbeschadet des Artikels 23 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 26. März 2001 zur Ausführung der Artikel 13, 27 Absatz 2 und 5 und 53 des Gesetzes vom 27. Dezember 2000 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste und zur Festlegung verschiedener anderer Übergangsbestimmungen tragen die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei die Schulterstücke, Kragenspiegel und Schulterschlaufen, wie sie jeweils in Anlage 1 festgelegt sind.

Art. 2 - Die technischen Merkmale der Schulterstücke, der Kragenspiegel, der Schulterschlaufen und der Abzeichen der Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei sind in Anlage 2 festgelegt.

Art. 3 - Ausser wenn die Umstände es nicht zulassen, tragen die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei, die gegenüber einer Person in Zivilkleidung auftreten, oder zumindest eines von ihnen die Einsatz-Armbinde, deren Modell in Anlage 3 festgelegt ist, wenn ihre Eigenschaft nur auf diese Weise deutlich gemacht werden kann.

Art. 4 - Die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei tragen gemäss den Dienstanweisungen die Warnweste, deren Modell in Anlage 4 festgelegt ist.

Art. 5 - Im Königlichen Erlass vom 24. April 1995 zur Regelung des Uniformtragens bei der Gemeindepolizei wird Folgendes aufgehoben: 1. die Nummern 1, 3 und 4 von Anlage 5, 2.die ärmellose Weste der Verkehrskleidung, wie in den Anlagen 7, 8 und 9 aufgeführt, 3. die Abbildungen von Anlage 10 in Bezug auf die Schulterstücke, die Kragenspiegel, die Schulterschlaufen und die ärmellose Weste der Verkehrskleidung. Art. 6 - Vorliegender Erlass wird mit 1. Juni 2002 wirksam.

Art. 7 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 4. September 2002 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um Unserem Erlass vom 4. September 2002 zur Regelung des Tragens der Dienstgradabzeichen durch die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um Unserem Erlass vom 4. September 2002 zur Regelung des Tragens der Dienstgradabzeichen durch die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um Unserem Erlass vom 4. September 2002 zur Regelung des Tragens der Dienstgradabzeichen durch die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gesehen, um Unserem Erlass vom 4. September 2002 zur Regelung des Tragens der Dienstgradabzeichen durch die Personalmitglieder des Einsatzkaders der lokalen und der föderalen Polizei beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^