Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 02 mei 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 februari 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varke

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000181
pub.
02/05/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022182 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022182 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022182 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage FÖDERALAGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE 18. FEBRUAR 2005 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 13.November 2002 zur Festlegung zeitweiliger Massnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest bei Wildschweinen und zum Schutz des Schweinebestands gegen die Einschleppung der klassischen Schweinepest durch Wildschweine Der Minister der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit, Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit, abgeändert durch die Gesetze vom 29. Dezember 1990, 20. Juli 1991, 6.

August 1993, 21. Dezember 1994, 20. Dezember 1995, 23. März 1998 und 5. Februar 1999; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 10. September 1981 zur Festlegung tierseuchenrechtlicher Massnahmen in Bezug auf die klassische Schweinepest und die afrikanische Schweinepest, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 20. April 1982, 31. Januar 1990, 22.

Mai 1990, 14. Juli 1995, 31. Oktober 1996 und 13. Juli 2001;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 15. März 1995 zur Bestimmung der unter die Anwendung von Artikel 9bis des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit fallenden Tierkrankheiten;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 13. November 2002 zur Festlegung zeitweiliger Massnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest bei Wildschweinen und zum Schutz des Schweinebestands gegen die Einschleppung der klassischen Schweinepest durch Wildschweine, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom 7.

Januar 2003, 13. Februar 2003, 14. April 2003, 30. Oktober 2003, 15.

Januar 2004, 24. Mai 2004 und 6. August 2004;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

In der Erwägung der Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 über Massnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest;

In der Erwägung der Entscheidung 2005/66/EG der Kommission vom 28.

Januar 2005 zur Aufhebung der Entscheidung 2003/363/EG zur Genehmigung des Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in bestimmten Gebieten Belgiens;

In der Erwägung der Tilgung der klassischen Schweinepest bei Wildschweinen in Belgien;

In der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, die Beobachtungszone aufzuheben;

In der Erwägung, dass es dringend notwendig ist, ein Überwachungsprogramm für die klassische Schweinepest bei Wildschweinen einzuführen, Erlässt: Artikel 1 - In den Ministeriellen Erlass vom 13. November 2002 zur Festlegung zeitweiliger Massnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest bei Wildschweinen und zum Schutz des Schweinebestands gegen die Einschleppung der klassischen Schweinepest durch Wildschweine wird ein Artikel 4bis mit folgendem Wortlaut eingefügt: « Art. 4bis - § 1 - Zwecks Aufspürung der klassischen Schweinepest müssen jährlich Proben an Wildschweinen im Hinblick auf eine Laboruntersuchung entnommen werden. Die Anzahl der zu entnehmenden Proben, der Zeitpunkt der Probenentnahme und die geographische Zone, in der die Probenentnahme stattfinden soll, werden jährlich von der Agentur bestimmt. § 2 - Der Veterinärinspektor kann zugelassene Tierärzte für Probenentnahmen im Hinblick auf eine Laboruntersuchung bestimmen. » Art. 2 - In Artikel 11 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern « Artikel 5 Nr. 4 und 5 » und den Wörtern « des vorliegenden Erlasses » die Wörter « und Artikel 4bis » eingefügt.

Art. 3 - In Artikel 11 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern « in Artikel 5 Nr. 8 » und den Wörtern « erwähnten bestimmten zugelassenen Tierarzt » die Wörter « und Artikel 4bis » eingefügt.

Art. 4 - Artikel 8 § 7 desselben Erlasses wird durch folgenden Absatz ergänzt: « Die Schuldforderungen in Bezug auf Entschädigungen für Wildschweine, ausgemerzte Säue und ausgemerzte Eber in der infizierten Zone oder in der Beobachtungszone müssen zur Vermeidung der Nichtigkeit vor dem 1.

Juli 2005 bei der FASNK eingereicht werden. » Art. 5 - Anlage 2 zum selben Erlass wird aufgehoben.

Art. 6 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.

Brüssel, den 18. Februar 2005 R. DEMOTTE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^