Koninklijk Besluit van 11 april 2005
gepubliceerd op 28 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011200
pub.
28/04/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 117, §§ 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002, houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Bart Hertveldt, lid van het federaal Planbureau, als lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

Art. 2.De heer Filip Van Horebeek, lid van het federaal Planbureau, wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, ter vervanging van de heer Bart Hertveldt, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Art. 4.Onze minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^