Koninklijk Besluit van 11 januari 2009
gepubliceerd op 04 februari 2009

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024027
pub.
04/02/2009
prom.
11/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Programmawet van 27 april 2007, artikel 37;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, zoals gewijzigd door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, artikel 2bis, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2007 houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad, artikel 7, § 1;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van het College van de Hoge Gezondheidsraad, de volgende experts : Mevrn. : BEELE, Hilde;

CELESTIN-WESTREICH, Smadar;

DE GUCHT, Véronique;

DE SUTTER, Petra;

DENEYS, Véronique;

ECTORS, Nadine;

FABER, Chantal;

MAES, Annemarie;

SCIPPO, Marie-Louise;

SIMON, Anne;

SINDIC, Marianne;

VAN DER ELST, Josiane;

VANSANT, Margareta;

VOLDERS, Micheline.

De heren : ADANG, Dirk;

BAUDOUX, Etienne;

DAUBE, Georges;

DE BACKER, Guy;

DE HENAUW, Stefaan W.J.;

DE MOL, Patrick;

DEMOULIN, Vincent;

EGGERMONT, Gilbert;

GORDTS, Bart;

HENS, Luc;

JAMAR, François;

MUYLLE, Ludo;

NEMERY DE BELLEVAUX, Benoît;

NEVE, Jean;

PAQUOT, Michel;

PASSCHIER, Willem Frederik;

PATTESON, René;

PAULUS, Patrick;

PELC, Isidore;

SION, Jean-Paul;

VAN LAETHEM, Yves;

VAN OYEN, Herman;

VAN RANST, Marc;

VANDERKELEN, Alain;

VERHAEGEN, Jan;

VERSCHAEVE, Luc.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister die de Volksgezondheid onder haar bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 januari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^