Koninklijk Besluit van 11 juli 2001
gepubliceerd op 10 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022550
pub.
10/08/2001
prom.
11/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op de beschikking van de Europese Commissie C(2000) 573 van 9 maart 2000 inzake de intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik die de volgende stoffen bevatten : "dexfenfluramine" en "fenfluramine";

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997022805 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten sluiten tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten, verlengd bij de ministeriële besluiten van 30 november 1998 en 3 januari 2001;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie, gegeven op 16 juni 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State 30.474/3, gegeven op 24 oktober 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die de substanties fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten, hun zouten en de bereidingen waarin deze substanties of hun zouten verwerkt zijn, is verboden.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 3 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten sluiten houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten, wordt opgeheven.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^