Koninklijk Besluit van 11 juni 2002
gepubliceerd op 27 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012668
pub.
27/06/2002
prom.
11/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2001 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heren : VETTERS Benjamin, te Mechelen; PEETERS Patrice, te Wommelgem;

LEMAIRE Francis, te Dilbeek;

HUBAUT Olivier, te Bevekom;

DE CREE Ludwig, te Mechelen.

Plaatsvervangende leden : De heren : KIEKENS Luc, te Lennik;

VAN SOEST Willy, te Herent;

JOURNIAC Patrice, te Schaarbeek;

KNAPEN Didier, te Tervuren;

DE MEESTER Paul, te Schilde. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : Mevr.MUYLAERT Laurette, te Gent; de heren : CAPPOEN Jean-Michel, te Waterloo;

VERSCHINGEL Lode, te Leuven;

RENARD Michel, te Namen;

SEGHIN Didier, te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Plaatsvervangende leden : De heren : DONATO Nicolas, te Elsene;

COUTURIER Diégo, te Beersel;

VANDERHAEGEN Herman, te Beersel;

VAN DER VURST Jean-Paul, te Aalst;

DECOO Erik, te Gent.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 31 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2001.

Koninklijk besluit van 24 oktober 2001, Belgisch Staatsblad van 18 december 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^