Koninklijk Besluit van 11 juni 2014
gepubliceerd op 20 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015146
pub.
20/06/2014
prom.
11/06/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2014. - Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2014;

Overwegende dat de bepalingen in artikel 2 van het nieuwe Consulair Wetboek voorzien dat het koninklijk besluit houdende het vestigen van een consulaire post in een buitenlandse stad ervan de zetel en de klasse moet bepalen, alsook het consulair ressort ervan vaststellen;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de buitenlandse steden vermeld in kolom 1 wordt een consulaat-generaal opgericht waarvan het consulair ressort zoals vermeld in kolom 2 wordt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In de buitenlandse steden vermeld in kolom 1 wordt een consulaat opgericht waarvan het consulair ressort zoals vermeld in kolom 2 wordt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In de buitenlandse steden vermeld in kolom 1 wordt een consulair agentschap opgericht, waarvan het consulair ressort zoals vermeld in kolom 2 wordt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De vroegere koninklijke besluit houdende het oprichten van consulaten-generaal en consulaten in deze steden worden opgeheven.

Art. 5.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 11 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^