Koninklijk Besluit van 11 maart 2008
gepubliceerd op 11 april 2008

Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2008022185
pub.
11/04/2008
prom.
11/03/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


11 MAART 2008. - Koninklijk besluit tot erkenning van de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^