Koninklijk Besluit van 11 maart 2018
gepubliceerd op 16 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011338
pub.
16/03/2018
prom.
11/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011338

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


11 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, artikel 54, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan de Minister van Economie werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Christine Darville wordt, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar mandaat van lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen.

Art. 2.Dhr. Erik Peetermans wordt tot lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen benoemd, ter vervanging van Mevr. Christine Darville van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 3.Aan Mevr. Bergie Van den Bossche wordt, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar mandaat van lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen.

Art. 4.Mevr. Marie-Paule Vandormael wordt tot lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen benoemd, ter vervanging van Mevr. Bergie Van den Bossche van wie zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^