Koninklijk Besluit van 11 november 2014
gepubliceerd op 20 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014206940
pub.
20/11/2014
prom.
11/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid: - de heer Ch. MICHEL, Eerste Minister; - de heer K. PEETERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel; - de heer J. JAMBON, Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken; - de heer A. DE CROO, Vice-Eerste Minister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post; - de heer D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken; - de heer K. GEENS, Minister van Justitie; - de heer S. VANDEPUT, Minister van Defensie.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 oktober 2014.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 november 2014.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^