Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997
gepubliceerd op 31 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012708
pub.
31/10/1997
prom.
11/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 OKTOBER 1997. Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heren : Parmentier, Octaaf, te Brasschaat; Parmentier, Marc, te Antwerpen;

Mevr. Heylen, Françoise, te Antwerpen;

De heren : Buytaert, Dirk, te Sint-Niklaas;

Geerts, Jos, te Antwerpen;

Haesen, Michel, te Rixensart;

Lafaille, Marc, te Kapellen;

Longueville, Leo, te Schoten;

Roofthooft, Henri, te Antwerpen;

Van De Perre, André, te Antwerpen;

Josse, Alain, te Juprelle;

Stulens, Mark, te Opglabbeek.

Plaatsvervangende leden : De heren : De Kleine, Gustaaf, te Antwerpen;

Heeren, Henri, te Antwerpen;

Rifaut, Patrick, te Antoing;

De Schepper, Walter, te Lovendegem;

Grulois, Philippe, te Nazareth;

Letzer, Georges, te Kapellen;

Maerckaert, Frank, te Beveren;

Smeets, Peter, te Londerzeel;

Van Ballaer, Louis, te Zoersel;

Van Drom, Patrick, te Brecht;

Verspreeuwen, Jean, te Zoersel;

Sury, Yvan, te Waterloo. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : Dielis, Robert, te Antwerpen; Geeraerts, Alfons, te Antwerpen;

Van Den Bosch, Emiel, te Antwerpen;

De Clercq, Werner, te Ranst;

Victor, Ivan, te Oostende;

Mevr. Kaulen, Frida, te Oupeye;

De heren : Van Beeck, Joseph, te Wijnegem;

Antonissen, Frank, te Antwerpen;

Janssens, John, te Borsbeek;

Van Den Bosch, Jozef, te Wommelgem;

Van Hoorde, Alfons, te Oostakker;

Mevr. Janssens, Christine, te Boechout.

Plaatsvervangende leden : De heren : Baete, Robert, te Antwerpen;

Opdelocht, Roger, te Brecht;

Nieto, Ludo, te Beveren;

Peeters, Jozef, te Antwerpen;

Mevr. Scheipers, Elisa, te Antwerpen;

De heren : Calle, Cyriel, te Antwerpen;

Poppe, Arthur, te Antwerpen;

Van Zele, Guido, te Sint-Niklaas;

Mevr. Chaffart, Myriam, te Antwerpen;

De heren : Beuckelaers, Freddy, te Antwerpen;

Jacobs, Frans, te Zwijndrecht;

Willemen, Joseph, te Antwerpen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 oktober 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^