Koninklijk Besluit van 11 september 2013
gepubliceerd op 19 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansp

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013204932
pub.
19/09/2013
prom.
11/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de artikelen 35/1, § 1, 1°, en 35/2, § 2, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 29 maart 2012 en gewijzigd bij de wet van 11 februari 2013, en artikel 35/3, § 3, tweede lid, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 29 maart 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren, de bijlage;

Gelet op het eenparig advies van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, gegeven op 11 september 2012, en het eenparig advies van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, gegeven op 31 januari 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat als gevolg van een materiële vergissing, de titels "Activiteiten in uitsnijderijen" en "Activiteiten in slachthuizen van hoefdieren, gevogelte en konijnen", onder dewelke zijn gegroepeerd de activiteiten uitgeoefend in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren, en geviseerd door het regime van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon, ontbreken in de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren;

Overwegende dat dergelijke leemte tot rechtsonzekerheid kan leiden met betrekking tot de activiteiten die niet worden geviseerd door dergelijke hoofdelijke aansprakelijkheid, rekening houdend met de plaatsen vermeld door de ontbrekende titels;

Overwegende dat het aangehaalde koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten in werking is getreden op 1 september 2013;

Overwegende dat het dan ook heel dringend aangewezen is om dergelijke rechtsonzekerheid te vermijden en dit door de twee ontbrekende titels in te voegen in de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren wordt de bijlage vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren

Bijlage bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (PC 119) Activiteiten waarop de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon van toepassing is Activiteiten in uitsnijderijen Receptie grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal Hiermee wordt de ontvangst bedoeld van grondstoffen voor de productie van vers vlees in brede zin, d.i. bijvoorbeeld : verpakkingsgas (pre-mix), karkassen, vlees, organen en materiaal voor verpakking en etikettering.

Primaire opslag Dit betreft de stockage van de gereceptioneerde producten zoals voorgeschreven door de leverancier (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.

Productie Dit omvat alle behandelingen die te maken hebben met het voor consumptie of gebruiksklaar maken van vers vlees, organen en bijproducten van dierlijke oorsprong.

Het uitbenen valt eveneens onder deze processtap. Met uitbenen wordt bedoeld zowel het verwijderen van been en kraakbeen als het verwijderen van pezen (voor zover van toepassing), het kantsnijden of het opsnijden, het verwijderen van overtollig vet en zwoerd.

Finale opslag Dit betreft de stockage van de gefabriceerde producten (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.

Verpakken en etiketteren eindproduct Onder verpakking wordt begrepen het voorzien van het geassembleerd onverpakt product van een omhulling die gericht is op het hygiënisch en veilig behandelen van het product in de verdere distributie. Het etiketteren is het product voorzien van een identificatielabel met de vereiste wettelijke en commerciële gegevens. (Gekoelde) opslag en distributie (Logistiek) Dit omvat de opslag van het geëtiketteerd eindproduct in het bedrijf, het laden van de vrachtwagen en het vervoeren, met eigen vervoermiddelen, van dit product tot en met de aflevering aan de klant (die door het bedrijf zal gefactureerd worden) of aan de transporteur die de verdere distributie voor zijn rekening neemt.

Activiteiten in de vleesbereidingen en vleeswarenindustrie Receptie grondstoffen, hulpgrondstoffen en verpakkingsmateriaal Hiermee wordt de ontvangst bedoeld van grondstoffen voor de productie van vleesbereidingen en vleesproducten in brede zin.

Primaire opslag Dit betreft de stockage van de gereceptioneerde producten zoals voorgeschreven door de leverancier (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.

Grondstofvoorbereiding Dit omvat alle behandelingen vooraleer het eigenlijke productieproces aanvangt.

Verder valt het uitbenen eveneens onder deze processtap. Met uitbenen wordt bedoeld zowel het verwijderen van been en kraakbeen als het verwijderen van pezen (voor zover van toepassing), het kantsnijden of het opsnijden, het verwijderen van overtollig vet en zwoerd.

Productie van (verse) vleesbereidingen Dit omvat o.m. het malen, marineren, kruiden, paneren, opbinden, op stokjes steken of darm afvullen van vers vlees, enz. ..., alsook een combinatie van deze processen.

Na de productie volgt, al naargelang het toegepaste productieproces, een fase van afkoeling en diepvriezen.

Productie van vleesproducten Dit omvat het verhitten of het drogen of fermenteren van de producten, alsook een combinatie van deze processen.

Na de productie volgt, al naargelang het toegepaste productieproces, een fase van afkoeling, ontvormen en/of afwerking.

Finale opslag Dit betreft de stockage van de gefabriceerde producten (gedroogde, gekoelde of diepgevroren opslag). Deze opslag kan betrekking hebben op zowel verpakte als onverpakte producten.

Verpakken en etiketteren eindproduct Onder verpakking wordt begrepen het voorzien van het geassembleerd onverpakt product van een omhulling (eventueel na slicing, vacuüm of begassen en sealen) die gericht is op het hygiënisch en veilig behandelen van het product in de verdere distributie.

Het etiketteren is het product voorzien van een identificatielabel met de vereiste wettelijke en commerciële gegevens. (Gekoelde) opslag en distributie (Logistiek) Dit omvat de opslag van het geëtiketteerd eindproduct in het bedrijf, het laden van de vrachtwagen en het vervoeren, met eigen vervoermiddelen, van dit product tot en met de aflevering aan de klant (die door het bedrijf zal gefactureerd worden) of aan de transporteur die de verdere distributie voor zijn rekening neemt.

Activiteiten in slachthuizen van hoefdieren, gevogelte en konijnen Receptie levende dieren, slachtingsaangifte, lossen en ante mortem keuring Hiermee wordt de ontvangst bedoeld van levende varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten, paardachtigen, pluimvee en konijnen.

Primaire opslag, wassen en ontsmetting veewagens en kisten Dit betreft het tijdelijk verblijf van de aangevoerde dieren in een stal. Dit kan betrekking hebben op zowel goedgekeurde dieren, als dieren die in quarantaine worden geplaatst.

Bij gevogelte of konijnen, waarbij de dieren in kratten worden aangevoerd, worden deze (eventueel via een rolband) onmiddellijk tot bij de slachtlijn gebracht waar de dieren worden aan opgehangen.

De vrachtwagens en kratten waarmee de dieren werden aangevoerd begeven zich na het lossen naar de speciaal daarvoor ingerichte wasplaats, waar ze volgens de voorgeschreven procedure worden gewassen en ontsmet, alvorens het slachthuis te verlaten.

Slachtingsproces (onreine deel) Dit omvat alle behandelingen van het eigenlijke slachtproces i.c. het opdrijven naar de slachtplaats, de verdoving, het steken tot en met het poetsen van het karkas of het onthuiden/ontpluimen van het dier.

Afwerking van het slachtingsproces (reine deel) Dit omvat alle handelingen (incl. de post mortem keuring) waarbij het geslachte dier wordt gescheiden in slachtafval (cat. 1-2-3), rode en witte organen, karkassen en delen daarvan. Vervolgens wordt overgegaan tot het stempelen en/of etiketteren, de weging en de classificatie.

Tot deze handelingen behoren eveneens de behandeling en het zouten van de witte organen, bijvoorbeeld de natuurdarmen.

Verpakken en etiketteren eindproduct (enkel bij gevogelte of konijnen) Onder verpakking wordt begrepen het voorzien van het geassembleerd onverpakt product van een omhulling die gericht is op het hygiënisch en veilig behandelen van het product in de verdere distributie.

Het etiketteren is het product voorzien van een identificatielabel met de vereiste wettelijke en commerciële gegevens. (Gekoelde) opslag en distributie (Logistiek) Dit omvat de opslag van het geëtiketteerd eindproduct in een gekoelde opslagruimte tot de wettelijk voorgeschreven temperatuur (tussen 0-7 °C) wordt bereikt. Deze opslag kan betrekking hebben op zowel halve karkassen, kwartieren/delen daarvan, als bijproducten van dierlijke oorsprong.

De distributie omvat het laden van de vrachtwagen en het vervoeren, met eigen vervoermiddelen, van dit product tot en met de aflevering aan de klant (die door het bedrijf zal gefactureerd worden) of aan de transporteur die de verdere distributie voor zijn rekening neemt.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van b type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^