Koninklijk Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 30 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012078
pub.
30/05/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielverzorging;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de textielverzorging Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2001 Vergoeding wegens verplaatsingskosten (Overeenkomst geregistreerd op 4 april 2002 onder het nummer 61944/CO/110)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielverzorging en op de werklieden en werksters die zij tewerkstellen.

Art. 2.Vanaf 1 januari 1998 wordt aan alle werklieden en werksters een forfaitaire vergoeding toegekend van 5 BEF per werkelijk gewerkte dag als tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

De vergoeding is eveneens verschuldigd voor de werklieden en werksters die reeds een tegemoetkoming voor verplaatsingskosten met het openbaar vervoer ontvangen.

De vergoeding is niet verschuldigd in de ondernemingen waar reeds een evenwaardig voordeel wordt toegekend, wat ook de benaming ervan is.

De vergoeding wordt maandelijks, samen met het loon betaald.

Art. 3.De collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vergoeding wegens tegemoetkoming in de vervoerskosten wordt ingetrokken.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1998 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^