Koninklijk Besluit van 12 juli 2000
gepubliceerd op 01 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012564
pub.
01/09/2000
prom.
12/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202 gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206 gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994 en van 19 januari 1999;

Gelet op de dubbeltallen voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Brussel worden benoemd : - als werkgever : De heer Rijckaert, Olivier te Naninne; - als werknemer-bediende : De heer Vandenplas, Claude te Brussel.

Art. 2.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Luik wordt benoemd : - als werkgever : De heer Huart, François te Remouchamps.

Art. 3.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbanken te Arlon, Neufchâteau en Marche-en-Famenne wordt benoemd : - als werknemer-bediende : De heer Guillaume, Michel te Tenneville.

Art. 4.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Huy wordt benoemd : - als werkgever : De heer Jacoby, Michel te Wanze.

Art. 5.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Doornik wordt benoemd : - als werknemer-arbeider : De heer Slongo, Jacques te Stambruges.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1999.

Art. 7.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^