Koninklijk Besluit van 12 juli 2002
gepubliceerd op 06 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012862
pub.
06/08/2002
prom.
12/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 1980, 7 juli 1997, 20 september 1999 en 13 maart 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heer DOUTREPONT, Emmanuel, te Gent; Mevr. GUERARD, Annick, te Sint-Pieters-Woluwe; de heer LAENENS, Koen, te Halen;

Mevr. UYTTERHOEVEN, Ann, te Rotselaar; de heren : JAPPENS, Roger, te Machelen;

ROELANT, Rodolf, te Zele;

Mevr. JONKER ROELANTS, Charlot, te Schaarbeek; de heer LIMPENS, Olivier, te Brussel.

Plaatsvervangende leden : Mevr. TOILLON, Nathalie, te Brussel; de heren : COOLS, Romain, te Lokeren;

BRICHET, Michel, te Ukkel;

Mevr. HERMANS, Pascale, te Gooik; de heren : LEROUX, Frans, te Sint-Martens-Latem;

VANDENBERGH, Jean, te Chaudfontaine;

VAN BOSCH, Johan, te Antwerpen;

DEDEYNE, Alain, te Gent. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : Mevr.GALLIAERT, Ilse, te Dilbeek; de heren : FAGNANT, Jean-Claude, te Luik;

VANDERSTEENE, Freddy, te Nieuwpoort;

FOULON, Piet, te Izegem;

Mevr. SCHAERLAEKENS, Karin, te Mortsel; de heren : BAUDSON, Bruno, te Fontaine-l'Evêque;

DEMPTINNE, Jean-Raymond, te Waver;

DE JAEGER, Koen, te Gent.

Plaatsvervangende leden : De heren : VAN DER SMISSEN, Eric, te Gooik;

DELVAUX, Camille, te Amay;

DUMORTIER, Johan, te Aalst;

AZIJN, Jos, te Oud-Heverlee;

TISSEN, Guy, te Liedekerke;

PLESTERS, Leopold, te Lovendegem;

Mevr. VANDUEREN, Carine, te Elsene; de heer DECOO, Erik, te Gent.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 april 1975, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1975.

Koninklijk besluit van 21 februari 1980, Belgisch Staatsblad van 12 maart 1980.

Koninklijk besluit van 18 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997011136 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 april 1997.

Koninklijk besluit van 7 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 20/08/1997 numac 1997012518 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012475 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de v sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1997.

Koninklijk besluit van 20 september 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999012620 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999.

Koninklijk besluit van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2002 pub. 05/04/2002 numac 2002012390 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid en tot vaststelling van het aantal sluiten, Belgisch Staatsblad van 5 april 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^