Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 01 augustus 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019 tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhe

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019203483
pub.
01/08/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203483

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde ter sluiten tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde ter sluiten tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen, artikel 38, § 1, laatste lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 augustus 2018 en 5 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting, gegeven op 19 oktober 2018;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid, van de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde ter sluiten tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen worden de vastbenoemde personeelsleden, wier naam in bijlage 1 is vermeld, van ambtswege overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Art. 2.In uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde ter sluiten tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen worden de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden, wier naam in bijlage 2 is vermeld, van ambtswege overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Art. 4.De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME

BIJLAGE 1 Lijst van de vastbenoemde personeelsleden, van ambtswege overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

NOM

PRENOM

GRADE

NAAM

VOORNAAM

GRAAD

BREBART

Sophie

Expert technique

BREBART

Sophie

Technisch deskundige

BRIAMONT

Pascale

Expert technique

BRIAMONT

Pascale

Technisch deskundige

CLAES

Antoine

Assistant administratif

CLAES

Antoine

Administratief assistent

CLYMANS

Guy

Expert technique

CLYMANS

Guy

Technisch deskundige

CONNEROTTE

Roger

Attaché

CONNEROTTE

Roger

Attaché

COTON

Laurent

Expert technique

COTON

Laurent

Technisch deskundige

DE GRAUWE

Stien

Expert technique

DE GRAUWE

Stien

Technisch deskundige

DE NIL

Carol

Expert technique

DE NIL

Carol

Technisch deskundige

DE VOS

Katrijn

Attaché

DE VOS

Katrijn

Attaché

DEHIN

Yves

Attaché

DEHIN

Yves

Attaché

DEPAUW

Jozefien

Expert technique

DEPAUW

Jozefien

Technisch deskundige

DESONAY

Thierry

Assistant administratif

DESONAY

Thierry

Administratief assistent

DHONT

Kenneth

Expert technique

DHONT

Kenneth

Technisch deskundige

DOSSOGNE

Jonathan

Assistant administratif

DOSSOGNE

Jonathan

Administratief assistent

DUBOIS

Nadine

Expert administratif

DUBOIS

Nadine

Administratief deskundige

DULLEKENS

Marie-Christine

Collaborateur administratif

DULLEKENS

Marie-Christine

Administratief medewerker

GOUX

Cateline

Collaborateur administratif

GOUX

Cateline

Administratief medewerker

HUTSCHEMACKERS

Bernard

Expert financier

HUTSCHEMACKERS

Bernard

Financieel deskundige

KEPPENNE

Marie-Thérèse

Expert technique

KEPPENNE

Marie-Thérèse

Technisch deskundige

LAZARON

Diana

Expert technique

LAZARON

Diana

Technisch deskundige

MARIQUE

Jessica

Expert technique

MARIQUE

Jessica

Technisch deskundige

MEERSMAN

Els

Attaché

MEERSMAN

Els

Attaché

METENS

Catherine

Assistant administratif

METENS

Catherine

Administratief assistent

MUYLAERT

Hilde

Expert financier

MUYLAERT

Hilde

Financieel deskundige

NOTTEBAERT

Ria

Attaché

NOTTEBAERT

Ria

Attaché

PAQUET

Anne-Michèle

assistant administratif

PAQUET

Anne-Michèle

Administratief assistent

PEEREMAN

Gwen

Expert technique

PEEREMAN

Gwen

Technisch deskundige

PIENS

Maryline

Collaborateur administratif

PIENS

Maryline

Administratief medewerker

PIETERS

Anne

Assistant administratif

PIETERS

Anne

Administratief assistent

QUINIF

Geneviève

Assistant administratif

QUINIF

Geneviève

Administratief assistent

REYNAERT

Joris

Attaché

REYNAERT

Joris

Attaché

ROTTY

Edna

Expert technique

ROTTY

Edna

Technisch deskundige

RUQUOIS

Isabelle

Attaché

RUQUOIS

Isabelle

Attaché

SOETEMANS

Dieter

Attaché

SOETEMANS

Dieter

Attaché

STOCKHAUSEN

Jessika

Expert technique

STOCKHAUSEN

Jessika

Technisch deskundige

TRIBOUX

Andree

Expert technique

TRIBOUX

Andree

Financieel deskundige

VAN DER BORGHT

Johan

Coneiller général

VAN DER BORGHT

Johan

Adviseur-generaal

VAN NIEUWENHOVE

Gerda

Expert financier

VAN NIEUWENHOVE

Gerda

Financieel deskundige

VAN STEENBERGHE

Stefanie

Expert technique

VAN STEENBERGHE

Stefanie

Technisch deskundige

VAN VAERENBERGH

Dimitri

Expert technique

VAN VAERENBERGH

Dimitri

Technisch deskundige

VANBRABANT

Eric

Conseiller

VANBRABANT

Eric

Adviseur

ZARRO

Sandra

Collaborateur administratif

ZARRO

Sandra

Administratief medewerker


FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME

BIJLAGE 2 Lijst van de personeelsleden, in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst, die van ambtswege overgedragen worden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

NOM

PRENOM

GRADE

NAAM

VOORNAAM

GRAAD

CHAIR

Sanaa

Assistant administratif

CHAIR

Sanaa

Administratief assistent

GARIN

Aurore

Assistant administratif

GARIN

Aurore

Administratief assistent

MASSAER

Berlinda

Collaborateur administratif

MASSAER

Berlinda

Administratief medewerker

MEEUWISSEN

Jiska

Assistant administratif

MEEUWISSEN

Jiska

Administratief assistent

MICHAUX

Sylvain

Expert administratif

MICHAUX

Sylvain

Technisch deskundige

NEVE

Frederic

Assistant administratif

NEVE

Frederic

Administratief assistent

SCARNA

Giuseppe

Assistant administratif

SCARNA

Giuseppe

Administratief assistent

VAN AELST

Freya

Assistant administratif

VAN AELST

Freya

Administratief assistent

VAN WESEMAEL

Karin

Assistant administratif

VAN WESEMAEL

Karin

Administratief assistent

VANDE VELDE

Laurence

Assistant administratif

VANDE VELDE

Laurence

Administratief assistent


Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde ter sluiten tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^