Koninklijk Besluit van 12 juni 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2001 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten

bron
ministerie van justitie
numac
2001009555
pub.
29/06/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2001 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons, inzonderheid op het artikel 18, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2001 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 het koninklijk besluit van 7 mei 2001 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere gerechten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de kolom I.wordt de volgende rubriek ingevoegd in numerieke volgorde : 47bis. Oostrozebeke 2° In de kolom II.wordt de volgende rubriek ingevoegd in numerieke volgorde : 47bis. Waregem

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^